Arkiv för 10 maj, 2013

…Subjektiv! Att en åsikt är subjektiv betyder att den är personligt färgad och inte objektiv (dvs sakligt och opartiskt). Inom vetenskap försöker man alltid att undvika subjektivitet, för det påverkar forskningsresultatet. Till exempel så är det inte så lyckat om ett tobaksbolag skall undersöka vilka skador som rökning orsakar eftersom det inte ligger i deras intresse att få fram något som är negativt då detta skulle leda till minska försäljning.
subjetiva åsikter
Betydligt vanligare exempel på subjektivitet är favoritmusik, favoritfilmer och favoritmat. Att hamna i en diskussion där subjektiva ämnen avhandlas är rätt ointressant eftersom det oftast slutar som i exemplet nedan.

Bengt-Åke:
”Jag tycker att blodpudding är det godaste som finns”

Rittva:
”Du har fel, lever är godast”

Och så fortsätter det i evig tid. Anledningen till att det blir helt ointressant med subjektiva diskussioner är att det inte finns något rätt eller fel, allt handlar om personligt upplevda känslor.

Jag avslutar med typexempel på subjektivitet. Slayer med låten Seasons in the Abyss, som kan vara den bästa låten som någonsin har gjorts!! (Men det är såklart min egna subjektiva åsikt)