Arkiv för 29 maj, 2013

Tacka Islam…

Publicerat: 29 maj, 2013 i Historia
Etiketter:

…för stora delar av den tidiga vetenskapliga utvecklingen!

De flesta som läser den här bloggen vet nog redan att jag så ateistisk som det överhuvudtaget går att bli, men det är inte synonymt med att jag tycker att religion enbart har negativa aspekter. Tvärtom, religioner har gjort mänskligheten en hel del goda saker under vår historia, när inga lagar eller statsmakter fanns till hands var det religionen som hindrade samhällen från att falla samman.

Så vad har detta med Islam och vetenskap att göra?
Ingenting, så nu börjar vi!

Vid slutet av det första årtusendet var de muslimska vetenskapsmännen kanske de duktigaste i hela världen och banade vägen för sådant som vi idag tar för givet så som algebra och det här med decimalsystemet. (Och det samtidigt som vi här i Europa, levde vi i ett mentalt och kulturellt mörker.)
astronomi

Anledningarna till att det var just de muslimska vetenskapsmännen som låg i frontlinjen för kunskap beror på flera saker;
För det första så uppmanade Muhammed muslimer att söka efter kunskap ”sök kunskap från vaggan till graven” lära han ha yttrat (i bibeln ser vi inga liknande kärleksförklaringar till utforskandet av världen).

För det andra så hade man i det arabiska språket ett verktyg som gjorde att alla som var kunskapsintresserade och talade arabiska kunde ta del av varandras forskning. Eftersom det var viktigt att koranen lästes och uttalades på rätt sätt (guds sätt) skapades det ett arabiska skriftspråk som blev väldigt exakt och kunde läsas av alla som kunde arabiska. En koran som är skriven för 1400 år sedan har samma text och språk som en nyare koran. Som jämförelse har den ”Svenska” som talades och skrev för 1400 år sedan antagligen mer likheter med dagens Isländska än med vårt moderna svenska språk. (Så om Jimmie Åkesson åkte tillbaka i tiden för att träffa sin ursvenska anfader Blotvid Åkesson skulle antagligen Blotvid inte förstå någonting av vad Jimmie försökte säga, vilket i och för sig är inte är någon skillnad från hur personer med IQ över 70 förstår Jimmie i nutid).

För det tredje var islam en ny och hungrig religion som snabbt spred sig i stora dela av världen. De styrande muslimska härskarna insåg helt enkelt att kunskap var makt och om de skulle styra över en stor befolkning var det en fördel om detta skedde med stöd av kunskap. En bakomliggande tanke var att visa hur stor och mäktig Allahs skapelse var, och det fungerar inte riktigt om de som för propagandan framåt är obildade barbarer.
vetenskap