Arkiv för 10 oktober, 2013

Det finns faktiskt forskare som forskar på forskare, Professor Simon Baron-Cohen är en sådan. I sina studier har han kommit fram till att det finns vissa personlighetsdrag som är typiska (eller oftare förekommande) hos män och kvinnor som väljer att forska.

simon baron cohen

Enligt professor Baron-Cohen är följande 5 egenskaper vanligare hos forskare:

1. Snöar gärna in sig på ett område. De sysslar med en sak åt gången och gör det grundligt.

2. Ställer frågor som leder till djupare kunskap, blir aldrig egentligen nöjda med svaret utan fortsätter att forska efter ”sanningen”.

3. Prioriterar djupkunskap framför breddkunskap.

4. Har lättare att uppfatta små detaljer.

5. Har ett behov av att veta hur saker fungerar.

En intressant aspekt i sammanhanget är att ovanstående 5 personlighetsdrag faktiskt påminner om autism och enligt Baron-Cohen befinner sig forskaren ofta mellan den ”normala” människan och den autistiska.

getdsgn banner