Arkiv för 21 november, 2013

I en intressant artikel i The Verge belyses hur kriminalitet har förvånansvärt många likheter med sjukdomar som smittar vid kontakt. Om du umgås med folk som är kriminella, har blivit skjutna eller är allmänt skurkaktiga så ökar risken för att du själv skall bli skjuten.

violence

Det är kanske inga revolutionerande upptäckter som presenteras i studien, men dess resultat har ändå ”samhällelig nytta” (som det så fint heter). Jag tänker främst på antalet skjutningar i Göteborg som igår kom upp i den 55:e detta år. Nu tror jag inte att de inblandade i dessa skottlossningar kommer att ändra sitt beteende på grund av studier som dessa, de drivs nog av andra motiv än att testa om vetenskapliga teser stämmer eller inte.

Hursomhelst så valde forskarna att granska arresteringar/mordfall för att sedan jämföra vilka sociala kontakter den arresterade eller mordoffret hade. Följande rätt spännande resultat gick att utläsa ur materialet:
1. Att bli arresterad gjorde så att risken för att bli dödad av ett vapen ökade med 50%.
2. Att umgås i kretsar där någon har blivit skjuten ökade risken för att själv bli skjuten 900%.
3. 4% av befolkningen i området som studerades stod för 41% av brottsligheten.
4. Genom att säga upp kontakt med andra som är kriminella gjorde att risken för att bli dödad minskade med 57% per uppsagt kontakt.

Så vad kan vi lära oss från ovanstående studie? Tja att umgås med kriminella är statistiskt sett ett säkert sett att förkorta sitt liv.

getdsgn banner