Arkiv för 21 januari, 2014

Det händer faktiskt fortfarande att jag stöter på vuxna som är skeptiska till att det är mänsklig aktivitet som har orsakat den förändring i klimatet som har skett de senaste åren. Som argument till sin, något tvivelaktiga syn, hävdar dessa personer att forskarna inte är eniga i sina utsagor. Men hur är det, råder det någon oenighet i orsakerna bakom klimatfrågan?

Tidningen Popular Science redovisade häromdagen en intressant undersökning på förra årets vetenskapliga rapporter om klimatförändringar. Av 2258 rapporter var det endast 1(!) som inte ansåg att det var mänsklig aktivitet bakom klimatförändringen. Att i detta läge hävda att det råder oenighet är faktiskt endast korkat. (Ungefär som när Sverigedemokraterna hävdar att våldtäkt är en del av muslimsk kultur trots att en enig front av islamforskare hävdar motsatsen).

popular science

Ännu intressantare (eller pinsammare för skeptiker) blir det om man utökar tidsspannet från 1991-2012, under denna tid har 13950 rapporter granskats och av dessa var endast 24 st skeptiska till att människan låg bakom klimatförändringarna.

popular scince 2

Sammantaget under perioden 1991-2013 var alltså 99,8% av rapporterna överens om att det är mänsklig aktivitet som ligger bakom klimatförändringarna.
Osäkert my ass…

getdsgn banner