Arkiv för 4 februari, 2014

Seden att förolämpa sina medmänniskor med en knuten näve där endast långfingret sticker ut går tillbaka ända till antikens Grekland där det utsträckta fingret symboliserade sexuell penetrering. Idag är ”Fuck-you-fingret” som symbol spridd över stora delar av världen men det finns faktisk lokala varianter av den. I Storbritannien har man till exempel en variant med två fingrar.
sod off

Historien bakom den engelska varianten härstammar från 100-års kriget mellan Frankrike och England på 1300-talet. På den här tiden var riddarna fortfarande en viktig del i varje lands arméer och en skicklig riddare var en respekterad krigare och en maktfaktor. Åratal av träning samt faktumet att vem som helst inte kunde bli riddare gjorde yrket ännu mer exklusivt. Men så uppfinner britterna långbågen, en ”superpilbåge” som skjuter iväg pilar med sådan stor hastighet att de från långt håll kan penetrera de franska riddarnas rustningar. En oadlig soldat kan nu på fler hundra meters håll oskadliggöra de förr så mäktiga riddarna.

långbågen

Fransmännen blev givetvis rasande.  Detta, nya och synnerligen fega, sätt att strida på var inget som civiliserade nationer skulle hålla på med. Så om de lyckades fånga några bågskyttar skar de oftast av de två fingrarna som användes för att spänna bågen. De engelska soldaterna gav då svar på tal genom att på håll håna fienderna med att hålla två fingrar i luften.  ”Haha, jag kan fortfarande skjuta dig din franska grodätare”. Typ.

Och den seden lever och frodas än idag, 700 år senare.

getdsgn banner