Arkiv för 3 april, 2014

Kära läsare, låt mig presentera Svante Arrhenius! Svante förärades Nobelpriset i kemi 1903, men det är inte av den anledningen jag vill lyfta honom idag. Svante Arrhenius var nämligen en av de första som gjorde kopplingen mellan förbränningen av fossilt bränsle och koldioxid i atmosfären, det vi i dagligt tal kallar för växthuseffekten. Året var 1896.

Svante

Det är således 118 år sedan! I dagarna presenterades det en rapport som fastslår att klimatförändringen redan är här och att andelen obeboeliga platser på jorden har ökat. Minskade skördar, hungersnöd, klimatflyktingar, massutrotning av arter. Nu får det f*n-i-h*lvete vara nog. Är det inte dags att vi börjar lyssna på vad forskarna säger innan det är för sent? Dessa fantastiska män och kvinnor som ägnar sin tid för att öka vår samlade kunskap? Kunskap som rätt använd kan göra så oerhört mycket gott för människan och alla andra arter som vi faktiskt delar jorden med.

Jag har inte barn men skäms över arvet vi kommer att lämna till kommande generationer.

Staffan är upprörd, och det borde du också vara.

getdsgn 2