Arkiv för 31 maj, 2014

nördJämfört med våra närmaste släktingar aporna är människan en vekling! Ny forskning har kommit fram till en spännande förklaring till varför det är så. 

Under de senaste sex miljoner åren har människan (och våra förfäder) tappat muskelstyrka åtta gånger snabbare jämfört med de andra förändringarna som har skett med våra kroppar. (Det vill säga, att gå från apa till människa). En förklaring till detta är att vi bytte muskelstyrka mot hjärnkapacitet. Vår hjärna utgör endast ca 1,5-2,5 % av vår kroppsvikt (beroende på hur stora vi är) men den konsumerar 20 % av all energi. Enligt forskarna offrade vi helt enkelt muskler för att öka hjärnkapaciteten!

Så det så!

brainpower

getdsgn 2