Arkiv för 10 juni, 2014

En gallupundersökning, som presenterades i The Huffington Post från maj 2014, visade att hela 42 procent av den amerikanska befolkningen tror att Gud skapade människan under de senaste 10 000 åren. Skrämmande siffror.
herregud
Så varför blir Staffan så upprörd över att mer än 40 procent tror på Gud? Det är inte faktumet att folk tror på Gud som gör mig upprörd. Religion har gjort mycket gott under de senaste 2-3000 åren och fortsätter att göra gott för dagens samhälle. Om någon vill tror på Gud så är det helt okej för mig. Det som gör mig oroad är att en stor andel av den amerikanska befolkningen motsätter sig vad en enhetlig grupp av vetenskapsmän och vetenskapskvinnor har kommit fram till om människans utveckling. Fakta: vi är upplevlade apor. Att diskuterar om det stämmer eller inte är ungefär lika fruktbart som att diskutera om jorden snurrar runt solen eller inte.

Trots vattentäta vetenskapliga bevis föredrar ändå över 40 procent att tro på myter och sagor. Det går att dra paralleller till mer alarmerande forskningsresultat än att människan en gång var en apa. Exempelvis att det är mänskliga aktiviteter som ligger bakom den ökade växthuseffekt med stigande temperaturer. En oproportionerligt stor andel av befolkningen är skeptiska trots de förkrossande vetenskapliga bevisen. Problemet i sin kärna blir ”Hur får man en person att tänka logiskt när denna personen inte vill tänka logiskt?”.

kungen

För i ärlighetens namn så var det inte böner som tog oss till månen eller som skapade bromsmediciner mot AIDS. Det var hårt vetenskapligt arbete som lade grunden till dessa mänskliga framsteg. Inget ont om religion men låt inte blind tro stå i vägen för vetenskapliga bevis. Ingen, vid sina sinnens fulla bruk, skulle välja böner framför att kirurgiskt avlägsna en inflammerad blindtarm. Vi vet genom erfarenhet och bevis att böner vid ett sådant tillfälle antagligen leder till döden. Läs gärna bibeln, tro gärna på Gud men tänk själv. Din hjärna är alldeles för fantastisk för att du inte skall utnyttja den!

getdsgn 3