Arkiv för 24 juni, 2014

Konsten att lura ett barn!

Publicerat: 24 juni, 2014 i Vetenskap
Etiketter:

Konsten att lura ett barn (och även en vuxen för den delen) är tydligen genom att ge dem skriftliga instruktioner. 

Forskning har visat att såväl barn som vuxna tenderar att i större utsträckning förlita sig på skriftliga instruktioner framför muntligt givna. I försök gavs barn instruktioner att stoppa en glaskula i ett blått eller rött rör för att på så sätt ha en chans att vinna ett klistermärke. Två handdockor gav sedan barnen instruktioner i vilket rör de skulle stoppa kulan för att vinna priset. Den ena dockan gav muntliga instruktioner om att stoppa kulan i det blå röret medan den andra dockan gav barnet skriftliga instruktioner att stoppa kulan i det röda röret. Vid hela 75 procent av tillfällena valde barnen att följa de skriftliga instruktionerna även när dessa var felaktiga!

Fool

Samma sak gäller även för vuxna. Om en vuxen exempelvis får muntliga och skriftliga färdinstruktioner tenderar de att lita mer på de skriftliga.  Hemligheten till att vi i större utsträckning förlitar oss på skriftliga instruktioner tycks vara att kopplingen mellan text och egen handling. Redan vid tidig ålder ser barn hur vuxna handlar utifrån skriftliga instruktioner, exempelvis när en vuxen lagar mat efter recept. Denna växelverkan mellan skrift och handling förföljer oss sedan genom hela våra liv!

Ge mig era pengar, tack!

getdsgn 3