Arkiv för 9 augusti, 2014

nördDenna vecka, för 69 år sedan, släpptes de två atombomberna som markerade slutet på det andra världskriget. Då kriget var slut fanns det en fruktan för att nästa världsomspännande konflikt skulle leda till ett atombombskrig. Nu blev det inte riktigt så utan istället fick vi det kalla kriget och terrorbalansen (det vill säga att fruktan att motparten skulle bomba den andra sidan till stenåldern gjorde att ingen bombade). 

atombomb

De tidiga atombomberna var fissionsbomber som fungerade genom att atomkärnor klövs vilket i sin tur ledde till att fler kärnor klövs och så vidare i en kedjereaktion som inom bråkdelen av en sekund frigjorde sinnessjukt mycket explosiv kraft. En atombomb är ett synnerligen ondskefullt vapen som levererar flera omgångar av dödlighet. Först kommer ett ljusklot med så extrem hetta att materia förångas, sedan en tryckvåg som färdas med flera hundra kilometer i timmen. Samtidigt sänder bomben ut gamma- och neutronstrålning som skadar levande materia och elektronik. Efter att ovanstående faser har avklarats finns ändå radioaktivt nedfall kvar, detta nedfall dödade tusentals i Japan. Människor som hade överlevt bomben bara för att dö i strålningssjuka.

getdsgn