Arkiv för 4 september, 2014

Tro det eller ej med det finns faktiskt en vetenskaplig förklaring till varför ungdomar ibland gör saker som ologiska, korkade och rent ut av farliga. 

Undersökningar av tonåringars hjärnor (på levande personer) visar att de faktiskt är annorlunda än vuxnas. De största skillnaden ligger i de områden av hjärnan som används för logiska resonemang och de områden som handlar om känslor. Översatt till svenska kan man säga att ungdomars område för logiskt tänkande är sämre utvecklat än hos vuxna meden de områden som styrde impulsiva och känslomässig agerande är mer dominerande.

stupid teens

Vid 15-16 års ålder bildas det en massa nya bindningar i hjärnan. Dessa bindningar används främst till logiskt resonemang, abstrakt tänkande och självmedvetande. Det tar sedan några år innan denna nya del av hjärna är fullt utvecklad (Vanligtvis vid 25-års åldern.) När ungdomar är tillsammans med andra ungdomar blir dessutom de områden i hjärnan som styr belöningar mer aktivt. detta leder till att  vissa ungdomar blir mer benägna till ett ologiskt riskbeteende som ger kortsiktiga och känslomässiga belöningar men som ur ett långsiktigt perspektiv är ologiskt och farligt.

Ett lysande exempel på  ovanstående är om Roffe 18 år kör i 170 på en nittioväg när hans polare Börje och Urban sitter i baksätet…

getdsgn 2