Arkiv för 10 januari, 2015

Veckans nördfakta!

Publicerat: 10 januari, 2015 i Veckans nördfakta
Etiketter:

nördI år firar ozonhålet 30! Det var nämligen 1985 som den amerikanske forskaren David Hoffman upptäckte att ozonskiktet höll på att tunnas ut så pass mycket att det faktiskt var stora hål i det.

Ozonlagrets främsta funktion är att det förhindrar solens skadliga (och cancerframkallande) UV-strålar att nå jorden. Anledningen till att ozonlagret tunnades ut berodde främst på att vi människor (vilka annars?) släppte ut gaser som försvagade skiktet. Som en följd av denna upptäckt beslöt sig flera länder 1987 att förbjuda användandet av freoner (de onda gaserna som orsakade försvagningen och som bland annat återfanns i sprayer) och idag håller faktiskt hålet på att läkas. (man räknar att med nuvarande hastighet så kommer hålet vara läkt ungefär 2080.) Att samma handlingsförmåga inte har skett när det gäller de mänskligt orsakade klimatförändringar som vi nu upplever beror antagligen på de abnormt stora summorna som oljeindustrin generar i kombo med en rejäl dos vetenskapsförakt och självförnekelse.

Så det så!

ozon

getdsgn