Arkiv för 5 mars, 2015

Människan är det smartaste djuret på jorden. Vår förmåga att planera har på gott och ont gjort oss till planetens dominerande art. Men finns det en gräns för intelligenta vi kan bli? Forskning tyder på det. 

superintelligent

Det vetenskapsmännen (och kvinnorna) kom fram till var att det oftast inte enbart var positivt med att ha ett avancerat intellekt. Det var/är exempelvis vanligare att personer med hög IQ och bra minne mår psykiskt dåligt. Att glömma var enligt studien hjärnans försvarsmekanism mot hemska saker som har inträffat. Slutsatsen av rapporten var att de eventuella fördelar som kunde uppnås genom mediciner som skärper intellektet väl kunde motverkas av de negativa bieffekterna som följde av smarthet som (depressioner och ohälsa).

Det tycks som om våra hjärnor har en inbyggt skydd för hur skarptänkta vi kan bli, precis som det finns en gräns för hur långa vi kan bli, eller hur stora öron vi kan få. Tusentals år av evolution har helt enkelt anpassat oss så att den mest livsdugliga kombon av hur våra kroppar utformas är den vanligaste.

Darwin på det.

getdsgn 2