Arkiv för 11 april, 2015

nördMellan 10-15 procent av alla människor är vänsterhänta! 

Det finns flera olika orsaker till varför  vissa föredrar att använda vänster hand. För det första är vänsterhänthet genetiskt ärftligt, så om dina föräldrar är vänsterhänta är det en större procentuell chans att du blir det. Det finns även vissa bevis för att personer med såväl väldigt hög som låg intelligens i större utsträckning föredrager vänster hand. Men att peka på någon särskild orsak till att en del blir vänsterhänta går det inte.

Vänsterhänthet är dock vanligare bland kreativa människor, samt personer med dyslexi och ADHD. Det är även vanligare att män än kvinnor är det.

Så det så!

vänster

getdsgn