Arkiv för 13 augusti, 2015

…Kan mycket väl ha ägt rum i februari 1871! Meningsutbytet lär ha inträffat på the Royal Society i London och den som initierade debattan var John Tyndall.

john tyndall

Tyndall förstod det…

Tyndall hade under flera år studerat hur värmeabsorberande gaser påverkar atmosfären. Hans experiment hade visat att vissa gaser som koldioxid var över 100 gånger så effektiva på att stänga in värme som exempelvis syre. Upptäckten John delade med sig till sina vetenskapsbröder (det fanns antagligen inte så många vetenskapsystrar då) var att ju mer koldioxid vi släpper ut desto högre medeltemperatur kommer vi att få.

Och det var alltså för cirka 150 år sedan.

Att vi nu har en debatt om att människan har förändrat klimatet torde vara lika lite förvånande som att någon som dricker en sjuttis starksprit blir stupfull.