Arkiv för 3 december, 2015

Idag är det 31 år sedan den värsta industriolyckan någonsin. Över 8 000 människor dog inom de första dygnen och cirka  800 000 skadades då Union Carbides fabrik för bekämpningsmedel i Bhopal (Indien) havererade.

bophal

Olyckan skedde när vatten kom in i en tank med insektsgift vilket resulterade i ett gasmoln av cyanid (och andra otrevligheter) spred sig över den sovande staden. Som förklaringar till varför olyckan skedde har givits slarv (exempelvis visade mätinstrumenten för tankarna fel så ofta att personalen hade slutat att lita på dem), ekonomisk press och allmänt dåliga förhållanden på fabriken.

Att Union Carbide dessutom var ett amerikansk multinationellt företag och olyckan skedde i det fattiga Indien gjorde inte saken bättre. Fabriken hade även en lagringskapacitet av farligt bekämpningsmedel som vida överskred den tillåtna gränsen (över vad som hade varit ok om det exempelvis hade legat i U.S.A.). Att Union Carbide dessutom kom undan med ett i sammanhanget väldigt lågt skadeståndesbelopp gjorde inte saken bättre.

1bho-e1391886264692