Arkiv för 14 december, 2015

Om du skulle ha oturen att få cancer vem skulle du då vända dig till? En läkare eller en korvförsäljare? Svaret kan tyckas självklart för de allra flesta. Du vänder dig antagligen till läkaren eftersom hen har en expertis som korvförsäljaren saknar. Och om du behöver  en tandställning vänder du dig till en tandläkare och inte din grannes 14 årige son. Trots att vi i mångt och mycket litar på expertis finns det fortfarande områden där glada amatörer beter sig som om de vore läkare fast de egentligen är korvförsäljare, nämligen inom den populistiska politiken.

För någon vecka sedan kom BRÅ (brottsförebyggande rådet) med en rapport om att våldet i samhället har minskat de senaste 10 åren. (Rapporten byggde på intervjuer med 12 000 personer.) Trots detta hävdar Sveriges tredje största parti att våldsbrotten ökar.

Ett annat exempel är det som skedde i helgen då världens länder enades om att skriva under ett globalt avtal för att hejda de av människan orsakade klimatförändringarna. Hela 97% av världens ledande klimatforskare är överens om att det är människan som ligger bakom de förändringar som har medfört ökade genomsnittstemperaturer på jorden. Trots detta hävdade Sveriges tredje största partis miljöpolitiske talesperson i juli att ”det inte finns något linjärt samband mellan temperatur och CO2, vilket inte minst 17 år utan någon uppvärmningstrend visat, trots att vi släppt ut mer än någonsin. Snarare säger detta att vetenskapen har mycket kvar att utforska och att de värsta klimatlarmen överskattats.”  

Anledningen till att vissa hårdnackat (och dumdristigt) misstror expertis hänger ofta ihop med hur vi söker efter information på nätet. Många klimatskeptiker väljer att leta efter information bland sajter där den rådande tonen är att ”vi inte vet om det är människan som ligger bakom uppvärmningen” och får då sin egen virriga syn bekräftad som den rätta. Samma sak gäller även myten om det ökade våldet. Om du väljer att hämta din information från oseriösa och vinklade sidor vars syfte är att få dig att tro att våldet ökar så kommer du få din vrångbild bekräftad.

vi blir dummare