Arkiv för 7 februari, 2016

Tro det eller ej men en ny studie har kommit fram till att det finns ett samband mellan att använda mycket svordomar och att ha ett rikt språk. Satans rövhål vad bra!

Försöket gick till väga på så sätt att de 43 deltagarna först fick komma på så många svordomar de kunde på 60 sekunder. Därefter var de tvungna att rabbla upp så många olika djur som de kände till, även detta under 60 sekunder. I ytterligare ett experiment skrev de medverkande ned så många svordomar och djur de kunde som startade på bokstaven A på 1 minut.

Resultatet? De som hade ett rikt svordomsordförråd tenderade även att ha ett större ”vanligt” ordförråd. Anledningen till detta är att om en person har en stor repertoar av runda ord är det också stor sannolikhet att samma person har en stor repertoar av andra ord. Hen är således vanare att bruka en mängd olika glosor oavsett sammanhanget.

En liten egen tanke är att 43 deltagare kanske inte är ett tillräckligt underlag för att dra några säkra statistiska slutsatser. Men skit samma. Äntligen får jag som livslång användare av diverse kraftuttryck en liten revansch. Pungfitta på det!

haddock_bred

Haddock visar var skåpet skall stå!