Arkiv för 5 april, 2016

…varar enligt forskare i cirka 5 minuter.

Undersökningen använde sig av data från 500 par som under loppet av en fyraveckorsperiod tog tid på samlagsakten. Resultaten varierade från 33 sekunder till 44 minuter. Men det mittersta värdet, alltså medianen, var 5 minuter och 20 sekunder. Värt att poängtera är att tidtagningen startade från själva penetrationen och slutade vid den manliga ejakulationen. Således är varken för-eller efterspel med. Att undersökningen också helt baseras på när mannen ”kommer i mål” finns säkert något att fundera på. Hursomhelst så har du/ni nu ett måttstock att utgå i från i ert samliv. Hurra. Typ.

56580510

Tja, försök själva att googla på ”Fucking” och så ser ni hur lätt det är att hitta en bild som går att använda sig av…