Arkiv för 19 april, 2016

Förr eller senare befinner vi oss alla i situationer då vi har tabbat oss och sårat eller satt någon annan i klistret. Ju närmre personen står oss desto jobbigare är dessa tillfällen. Så hur skall man göra för att be om ursäkt på ett så bra sätt som möjligt? Rent vetenskapligt bör den perfekta ursäkten innehålla följande ingredienser.

  1. Visa att du är ledsen för det som inträffade. Kom ihåg att här räcker inte bara ord, försök även visa upp med ditt kroppsspråk att du ångrar det inträffade.
  2. Berätta varför ”det blev som det blev”. Ofta finns det en förklaring varför det onda skedde. Denna del bör dock inte användas för att förklara bort det egna ansvaret.
  3. Ansvarstagande för att det sket sig. Denna del är den absolut viktigaste. Du tar på dig ansvar för det inträffade.
  4. Försäkran om ånger. Du förklarar hur mycket du ångrar dig att det gick fel.
  5. Åta dig att reparerar skadan. Den näst viktigaste ingrediensen i en ursäkt. Den visar att du inte bara är villig att prata dig ur situationen utan även gå till handling för att reparera skadan.
  6. Be om förlåtelse. Den minst viktiga delen i en ursäkt. Bör egentligen inte användas förrän punkt 1-5 har använts.

Så nu vet ni det!

förlåt

En inte helt oäven ursäkt.