”De e så jävla härligt att va jättefull”

Publicerat: 26 maj, 2016 i Vetenskap
Etiketter:,

Sjöng Eddie Meduza i sin hit Mera brännvin på albumet Gasen i botten från 1981. Att det är roligt med alkoholintag (trots alla negativa aspekter så som våld och för tidig död) är även numera vetenskapligt fastställt. 

Så här gick undersökningen till:
Vetenskapsmännen (och kvinnorna) använde sig av en app i vilken ägaren graderade sin subjektiva lycka för stunden med en siffra mellan 1-100. Cirka 31 000 deltagare registrerade över 2 miljoner ”datapunkter” mellan åren 2010-2013.

Resultatet:
Föga förvånande upplevde en majoritet av deltagarna en omedelbar ökad lycka när de konsumerade alkohol. Även när man korrigerade resultatet med tanke på faktorer som att alkoholkonsumtion ofta är förknippat med andra roliga aktiviteter som att umgås med sina vänner eller firanden av olika slag gick det att se en ökad lycka. Starkaste ökningen skedde när deltagarna kombinerade alkoholintag med en vanligtvis tråkig sysselsättning (som exempelvis att pendla). Undersökningen kunde inte urskilja någon differens mellan mäns och kvinnors svar. Inte heller verkade det spela någon roll om rusdryckerna intogs under veckodagar eller helger. Försökspersonerna rapporterade ökad lycka under alla omständigheter.

Det kan i sammanhanget vara värt att notera att berusning, hos deltagarna, handlade om lycka för stunden och inte ur ett långsiktigt perspektiv. Vilket kanske inte är så konstigt. Om så vore fallet skulle antagligen betydligt fler välja yrkesvalet alkoholist.

happy_drunk_and_total_drunk1

O joy!

Kommentarer inaktiverade.