Arkiv för kategori ‘läxor och prov’

Prov 9d & 9a

Publicerat: 25 april, 2013 i läxor och prov

Tisdag den 14 maj har 9d prov på arbetsområdet Buddhismen, sidor att läsa på är 487-497.

Fredagen den 24 maj har 9a prov på arbetsområdet Samhällets Ekonomi, sidor att läsa på är: 392-413.

 

Läxa 9a

Publicerat: 18 april, 2013 i läxor och prov

Till torsdag den 25 april har 9a sidorna 400-403 i läxa (i samhällskunskapsboken).

Prov massmedia 8c

Publicerat: 9 april, 2013 i läxor och prov

Klass 8c har prov på ämnesområdet massmedia tisdagen den 23 april. Sidorna till provet är 25-32, 36-38, 42-44 & 48-49.

Prov 9d

Publicerat: 26 mars, 2013 i läxor och prov

Tisdagen den 9 april smäller det (åtminstone för 9d) som har prov på mellankrigstiden och det andra världskriget.

Sidorna i boken är 484-517.

Läxa 9d och prov 9a

Publicerat: 14 mars, 2013 i läxor och prov

9d har sidorna 498-503 i historieboken som läxa till onsdag den 20/3.

9a har prov på arbetsområdet mellankrigstiden och det andra världskriget onsdagen den 27/3. Sidorna till provet är 484-517.

Läxa 9a till 15 mars

Publicerat: 13 mars, 2013 i läxor och prov

Grattis 9a, ni har sidorna 508-513 i historieboken som läxa tills fredag och givetvis kommer jag på något sätt kontrollera att ni har förstått vad texten handlar om.

Läxa 9c & 9a

Publicerat: 28 februari, 2013 i läxor och prov

Till onsdagen den 6 mars har 9c sidorna 488-491 i historieboken som läxa. Spännande och bildande läxförhör utlovas!

Till onsdag den 6 mars har 9a sidorna 498- 503 i historieboken som läxa. Läxförhör på något sätt utlovas.

Läxa 8c fredag den 1 mars.

Publicerat: 26 februari, 2013 i läxor och prov

Till fredag den 1 mars har 8c i läxa att läsa och förstå sidorna 25-28 i samhällsboken ”massor av medier”.

9a läxa till fredag den 15 februari

Publicerat: 12 februari, 2013 i läxor och prov

Läs, och förstå,  sidorna 488-491 i historieboken.

Läxa och prov 8c

Publicerat: 5 februari, 2013 i läxor och prov

Till fredagen den 8 februari har 8c i läxa sidorna 332-337.
Till fredag den 15 februari har 8c prov på sidorna 328-341.

Det handlar om den Franska revolutionen och Napoleontiden!

Hemprov religion 9a

Publicerat: 31 januari, 2013 i läxor och prov

Hemprov Islam och Buddhism 9a.

Läs igenom instruktionerna noga, det kommer hjälpa såväl er som mig.

 1. Namnge dokumentet som du skriver i till ditt namn ex ”staffanlejdhamre prov islam och buddhismen”.
 2. Se till att ditt namn står överst på första sidan.
 3. Jobba med textstorlek 11 eller 12 punkter.
 4. Se till att skriva numret på frågan och själva frågan innan ni börjar svara på den ex ”3. Varför hade Muhammed skägg?”
 5. Håll er till begränsningarna, På varje fråga har du ca 250 ord på dig. Det är lite mer än ett halvt A4. (Det går att tumma på gränsen med kanske 10%, men om du skriver en hel A4 anser jag att du inte har följt anvisningarna).
 6. Jag vill ha provet i min mail staffan.lejdhamre@uppsalaskolor.net senast torsdag den 7 februari kl 23.59. I ämnesraden skriver ni ”prov +  ert namn”.
 7. All form av kopiering från varandra eller nätet leder till att betyget F på den aktuella frågan.
 8. Frågorna har inga poäng men kommer i vissa fall ha betygshänvisningar så att ni vet hur mycket krut som ni behöver lägga på varje fråga.

islam och buddhism

Hemprov. Islam och Buddhismen 9a VT 2013.

 1. (E fråga). Berätta kort hur det gick till när Muhammed fick sitt kall att bli guds profet och när Prins Siddharta blev Buddha.
 2. (E fråga)Vilka regler skall man leva efter för att vara en god muslim/Buddhist? Vad är syftet med dessa regler?
 3. Jag är övertygad om att fler personer skulle höja på ögonbrynen om jag sa att jag har blivit muslim än om jag sa att jag har blivit Buddhist. Hur kommer det sig att Buddhismen har blivit mer rumsren än islam? Vad kan det bero på? Förklara och motivera.
 4. Vilken roll har krig spelat för spridandet av såväl Buddhismen som Islam? Skillnader? Likheter?
 5. En del hävdar att Buddhismen faktiskt inte är en religion, hur tror du att de tänker? Resonera och argumentera för att Buddhismen är en religion eller inte en religion.
 6. Sverigedemokraterna verkar inte förstå skillnaderna mellan Islamism och Islam. Förklara skillnaderna så att en Sverigedemokrat förstå

Vid eventuella frågor om frågorna så går det bra att maila mig, se adressen ovan.

Lycka till!

Prov 9d Geografi

Publicerat: 31 januari, 2013 i läxor och prov

Onsdagen den 13 februari har 9d prov i geografi, sidorna i boken är 459-479.

Läxa 9a & 9d

Publicerat: 22 januari, 2013 i läxor och prov

9a har sidorna 445-448 i religionsboken i läxa tills fredag den 25 januari.

9d har sidorna 464-466 i geografiboken i läxa till torsdagen den 24 januari.

Ni skall läsa och förstå sidorna 430 – 435 i religionsboken!

Läxa 9d

Publicerat: 14 januari, 2013 i läxor och prov

Till torsdag den 17/1 ska ni ha läst och förstått sidorna 459-461 i Geografiboken.

9a och 8a läxa till vecka 50

Publicerat: 5 december, 2012 i läxor och prov

Till onsdagen den 12 har 9a och 8a läxa.

9a skall läsa (och förstå) sidorna 492-493 +495-497 i religionsboken.

8a skall läsa (och förstå sidorna 279-285 i religionsboken.

8c läxa till måndag 10 dec

Publicerat: 3 december, 2012 i läxor och prov

Läs och förstå sidorna 279-285 i religionsboken.

Läxa 8a & 8c

Publicerat: 26 november, 2012 i läxor och prov

8c har sidorna 269-275 i religionsboken som läxa till fredagen den 30 november.

8a har samma läxa till torsdag den 29 november!

8a & 8c läxa

Publicerat: 19 november, 2012 i läxor och prov

8a skall tills torsdag den 22 november, läsa och förstå sidorna 258-264 i religionsboken.

8c har samma läxa fast till fredag den 23 november.

9a läxa samt prov

Publicerat: 19 oktober, 2012 i läxor och prov

9a har s 465-467 i geografiboken som läxa till fredag den 26 oktober.

Prov kommer den 9 november på sidorna 458-479.