Arkiv för kategori ‘Religion’

Fördelarna med att be…

Publicerat: 24 mars, 2016 i Religion
Etiketter:, ,

…enligt vetenskapen. Regelbundna läsare av denna blogg (om det finns några) är nog medvetna om att jag är så ateistisk som det överhuvudtaget går att bli. Min syn på religion är att det i bästa fall är socialt accepterade låtsaskompisar för vuxna människor. Vad jag däremot tror på är vetenskap. Och nu har vetenskapen kommit fram till att det finns bra bieffekter med att be. Och jag vore en hycklare om jag ignorerade dessa. Så här kommer en sammanställning av vad Psychology today listar som ”fördelar med att be”.

För det första hjälper böner till att öka självkontrollen och fokus. (Exempelvis om du skall sluta röka.)

För det andra tenderade personer som ofta bad för andra att vara vänligare (än genomsnittet). (Vilket inte är så konstigt eftersom att be för andra tränar din empati.)

För det tredje hjälper böner människor att förlåta andra. (Inte heller detta är konstigt med tanke på bibelns kärleksbudskap)

För det fjärde så upplevde par som bad tillsammans fick en ökad samhörighetskänsla. (Att göra saker tillsammans stärker ”vi” känslan.)

För det femte så hade personer som bad regelbundet även mindre stressnivåer och överlag bättre hälsa. (Om du tror att du har en ”stor makt” som är vi din sida kommer du att klara av motgångar på ett bättre sätt för att du är inte ensam.)

Ovanstående är egentligen inte speciellt förvånande då religion (när den fungerar som bäst) är synonymt med att ha en egen psykolog som alltid är reda att lyssna på ens problem.

 

att be

Att ha låtsaskompisar kan faktiskt vara bra!

…Eller åtminstone få dig att må bättre om du har oturen att drabbas av cancer.

En amerikansk studie (med 44 000 deltagare) visade att de personer som fick cancer och var religösa ofta uppgav att mådde bättre, såväl fysiskt som psykiskt, jämfört med ateister. Det fanns dock undantag och det var personer som trodde att sjukdomen var ett straff från gud, dessa mådde snarare sämre än kontrollgruppen.

prayer-of-faith1

Det viktiga i sammanhanget är egentligen inte vad eller vem vi ber till…utan att om vi tror att det kommer lösa sig så mår vi bättre. Grundläggande psykologi som alla framgångsrika idrottskvinnor och män känner till.

Det är antagligen inte så konstigt att troende mår bättre eftersom kropp och själ hör ihop. När själen känner sig omhändertagen (av exempelvis en gud) mår kroppen bättre. Vi kan således tänka oss friska eller sjuka.

Placebo rules.

…är 666 och enligt uppenbarelseboken är det odjurets tal. Men hur kommer det sig att just detta tal har fått stå som symbol för ondskan?

Enligt bibelforskare så är talet inte en syftning till djävulen utan hans (eller kanske hens) representant på jorden vilken var kejsaren Nero. Skrivet på hebreiska får Neros namn siffervärdet 666. Kejsaren har dessutom gått till eftervärlden som en synnerligen grym man som bland annat förföljde de första kristna församlingarna.

nero

Nero var inte snäll mot de första kristna. Det sägs att han offrade dem till vilddjur, korfäste dem (för att sedan sätta eld på dem).

Om man tittar på bibeln vetenskapligt/historiskt går det att konstatera att den är skriven av människor som hade ett syfte med sin text (det vill säga att introducera kristendomen som religion). Då är det inte så konstigt att de valde att lansera Nero som ett odjur, han var en motståndare till rörelsen. Lite samma tänk går även att skönja i många av Jesus mirakel, författarna ville visa att guds son hade anlänt till jorden och att han var mäktigt (ex gå på vattnet eller att få fem bröd och två fiskar att räcka till 5000 män). I en tid då reklam och Hollywoodeffekter var nästan 1900 år fram i tiden var överdrivna och fysiska omöjligheter ett sätt att sprida läran om Jesus som guds son (och den rätta tron).

Detta är för övrigt inlägg nummer 666 på denna blogg, vilket passar bra eftersom jag är satanist. Eller inte, jag är ateist och finner valet mellan att tro på gud eller satan ungefär som att välja mellan att tro på en blyertspenna eller en gardin…

Helt apropå…

Publicerat: 19 februari, 2015 i Religion
Etiketter:

…den senaste tidens bråk mellan olika religiösa åskådningar (och med den senaste tiden syftar jag egentligen på hela mänsklighetens historia).

religion

getdsgn 2

Konstpaus!

Publicerat: 9 december, 2014 i Humor, Religion
Etiketter:

religion

getdsgn 3

Enligt The Guardian har en studie av religiösa samfund i världen kommit fram till att människan är mer benägen att tro på gud under svåra tider.  

torka

Genom att jämföra historisk data med väderdata drog forskarna slutsatsen att under perioder av torka eller andra extremväder så hade vi en större fallenhet att tro på att det fanns en övernaturlig förklaring till det som inträffade. Detta kan vara orsaken till att såväl Judendomen som Kristendomen och Islam alla härstammar från trakter där vädrets nycker var skillnaden mellan att få äta sig mätt eller dö av svält. Vissa forskare hävdar till exempel att de stora klimatförändringarna som skedde runt 535 banade vägen för islams snabba spridning.

Så när vi (människan alltså) upplever katastrofer som kan tyckas ske helt slumpmässigt är det alltså fullt naturligt att vi försöker skapa ordning i kaoset genom att tro på en gud.

getdsgn 3

Noas Ark

Publicerat: 31 oktober, 2013 i Historia, Religion, Vetenskap
Etiketter:,

Bland det roligaste som finns är när vetenskap och kritiskt tänkande tacklar ”bibelsanningar.” Den senaste artikeln jag har funnit publicerades nyligen i The Guardian och tar sig an hur det egentligen skulle gå om en modern Noas ark byggdes. Det korta svaret är; Inte bra.

arken

Problem 1:
Storleken. Baserat på originalmåtten från bibeln (139 m lång, 23 m bredd och 13 meter hög) kan vi dra slutsatsen att det visserligen skulle gå att bygga en ark i trä, men att den aldrig skulle hålla sig flytande. Den skulle helt enkelt vara för bräckligt.

Problem 2:
Att samla ihop djuren. För att alla arter skall överleva så krävs det som bekant minst 2 stycken av varje djur. Idag räknar man med att det finns ungefär 8,7 miljoner djurarter på jorden (varav ca 90% av dem inte har upptäcks ännu.) Så vi snackar om 10-100 års arbete bara med att samla in alla djur.

Problem 3:
Resan. I bibeln tar själva arkresan drygt ett år. Hur bra skulle egentligen ett djur må av att sitta i ett mycket begränsat utrymme under så lång tid. Halva skeppet skulle även behöva användas till foderutrymme och rovdjuren kräver färsk kött så då måste man ta med en massa djur som offras under resan. För att inte tala om sjösjuka som även kan drabba djur. Eller stanken. Alla som varit inne i en bondgård kan multiplicera grisstanken med 8,7 miljoner gånger.

evolutionen

getdsgn banner