Inlägg märkta ‘Cancer’

…Eller åtminstone få dig att må bättre om du har oturen att drabbas av cancer.

En amerikansk studie (med 44 000 deltagare) visade att de personer som fick cancer och var religösa ofta uppgav att mådde bättre, såväl fysiskt som psykiskt, jämfört med ateister. Det fanns dock undantag och det var personer som trodde att sjukdomen var ett straff från gud, dessa mådde snarare sämre än kontrollgruppen.

prayer-of-faith1

Det viktiga i sammanhanget är egentligen inte vad eller vem vi ber till…utan att om vi tror att det kommer lösa sig så mår vi bättre. Grundläggande psykologi som alla framgångsrika idrottskvinnor och män känner till.

Det är antagligen inte så konstigt att troende mår bättre eftersom kropp och själ hör ihop. När själen känner sig omhändertagen (av exempelvis en gud) mår kroppen bättre. Vi kan således tänka oss friska eller sjuka.

Placebo rules.