Inlägg märkta ‘Dum i hela huvudet’

Ny forskning har kommit fram till varför kokain gör dig mindre smart. Eller som Dr Alban uttryckte det ”Will blow your brains out”.

Enligt Journal of Neuroscience så förändras och försämras de delarna av vår hjärna som hjälper oss att lära av våra misstag vid kokainbruk. Lite mer vetenskapligt handlar det om hur dopamin frigörs. Dopaminet är hjärnans eget belöningssystem och när vi lyckas med något så frigörs det mer som i sin tur leder till en känsla av välbefinnande. När någonting känns bra så tenderar vi att göra samma sak igen. Om vi klantar oss eller på andra sätt misslyckas frigörs det mindre dopamin och vi mår sämre, alltså försöker vi undvika att begå samma misstag igen. När en person tar kokain så sätts dock detta system ur funktion vilket gör att koksare inte känner av det obekväma i att begå misstag. Således kan ett negativt beteende utföras om och om igen…

kokain

getdsgn 3