Inlägg märkta ‘Finns det intelligent liv i universum?’

År 1950 formulerade den italienske nobelpristagaren Enrico Fermi frågan ”Var är de?”. Bakgrunden till den rätt vaga formuleringen var följande: Rent logiskt borde det finnas annat intelligent liv i vår galax med tanke på att den innehåller över miljarder planeter. Varför har vi då inte blivit kontaktade av eller upptäckt detta intelligenta liv? Det är paradoxen.

Så hur kommer det sig att vi inte har upptäckt liv eller att liv har upptäckt oss? Det finns flera orsaker.

  1. En förklaring till att vi inte har blivit kontaktade beror på att intelligenta civilisationer tenderar att existera under relativt kort tid. Vi har exempelvis haft de teknologiska förutsättningarna för att sända och ta emot budskap från andra civilisationer under cirka 100 år. Samtidigt har vi även skaffat oss så starka vapen att vi kan utrota oss själva. Så ju mer tekniskt avancerad en civilisation blir desto större hot utgör den gentemot sig själv.
  2. En annan teori betonar att vi kanske redan har blivit kontaktade men inte hade de tekniska färdigheterna för att förstå budskapet. Tänk dig en radiosignal riktad mot vår planet 1576. Den skulle gått oss helt förbi.
  3. Andra civilisationer kanske kommunicerar via andra kanaler än radiovågor (vilket är det vi främst söker efter i jakt på intelligent liv).
  4. Vi kanske befinner oss längst fram i utvecklingen av intelligent liv i Vintergatan. Det krävs miljontals år för att livet skall gå från bakterier och celler till där vi befinner oss idag.

Alien2