Inlägg märkta ‘John Young’

I rymdålderns barndom var det här med att gå på muggen i tyngdlöst tillstånd varken lätt, rent eller snyggt. Själva proceduren kunde ta över en timme och utfördes inför de andra astronauterna. Då ytan i rymdkapseln sällan var större än i en normalstor bil fick bortvända huvuden fungera som dörrsubstitut.

En aspekt av tyngdlöshet som inte så ofta ventileras är svårigheterna att bajsa utan att det blir skit överallt. På jorden gör gravitationen att korven/korvarna separeras från röven och landar snyggt i toaletten. I tyngdlöst tillstånd stannar exkrementerna antingen kvar alldeles utan för stjärten eller så flyter de iväg i slumpvis vald riktning. Innan rymdtoalettens intåg på 1970-talet var bajsproblemet faktiskt ett så jobbigt moment att NASA gav astronauterna speciell mat som skulle generera så lite avföring som möjligt. I början bestod ”toaletten” av en speciell påse med häftande material som klistrades fast på skinkorna för att minimera spill och kladd. För att undvika att rymddräkterna skitades ned var rymdfararna tvungna att ta av sig alla kläder, något som kunde ta över en timme.

Apollo kapsel

Det var trångt i Apollokapseln.

Ibland skedde det dock olyckor. Följande konversation ägde rum mellan astronauterna Gene Cernan, Tom Stafford och John Young på väg tillbaka från månen 1969. (Fritt översatt.)

Cernan: Var kom den där ifrån?

Stafford: Ge mig en servett fort. Det flyter omkring en bajskorv här.

Young: Det var inte jag som gjorde det. Den där är inte min.

Cernan: Jag tror inte heller att det är min.

Stafford: Min var lite klibbigare än den där. Släng bort den.

Young: Herregud.

Gene Cernan, Tom Stafford & John Young

Cernan, Stafford och Young. Någon gjorde det….vem är fortfarande ett mysterium.