Inlägg märkta ‘Kristalliserad intelligens’

Kristalliserad intelligens går ut på att för varje år vi lever så blir vi klokare.

KI handlar alltså om hur livserfarenheter hjälper oss att lösa problem som uppstår i nuet. Det som särskiljer från vanlig intelligens är att minne och kunskap inte räknas med (parametrar som vanligtvis brukar användas vid mätning av i begåvning). Istället handlar det om att ta fram kunskap som ligger i långtidsminnet. Den kristalliserade intelligensen ökar således med åren. Ju mer färdigheter och erfarenheter vi får desto större källa har vi att hämta lösningar från förr som vi kan använda i nuet (tills demensen slår till då).

kristall

Problemet med KI är att när vi äntligen har fattat vad livet går ut på och är tillräckligt förståndiga för att fatta mogna beslut är det dags att dö.
getdsgn 2