Inlägg märkta ‘Life sucks and blows at the same time’

Vissa forskare hävdar att gråten är ett arv från tiden då vi inte hade ett utvecklat språk och var tvungna att tillkännage vår psykiska status med andra signaler de muntliga. Att vi fortfarande använder snyftandet förklaras med att vi fortfarande är dåliga på klä våra känslor med ord, vilket gör att lipandet alltjämt fyller en funktion. 

Gråten har även olika ändamål, beroende på om det är ett barn eller en vuxen som tar till tårarna. För barn har grinandet som främsta funktion att kommunicera med omvärlden om missnöje eller annan barnmisär. Vuxna å andra sidan använder gråten som ventil för att livet på ett eller annat sätt är skit.

leif is hard

En viktig orsak till vuxna gråter….