Inlägg märkta ‘massutrotningar’

Massutrotningar är de tillfällena i jordens historia då stora grupper av levande organismer dör ut under en förhållandevis kort tidsperiod. Ett exempel på tillfällen av massdöd i jordens historia är för cirka 65 miljoner år sedan då dinosaurierna dog ut. Enligt ett flertal forskare lever vi nu i den sjätte massutrotningen.  

I en artikel (i den ansedda tidningen Science) hävdar ett flertal forskare att kombinationen av klimatförändringar och minskade livsmiljöer för djur och organismer är orsaken till den nya massdöden. Samtidigt som antalet människor har fördubblats under de senaste 35 åren så har exempelvis andelen insekter under samma tid minskat med hela 45 procent. Det intressanta med denna utrotningen (till skillnad från de tidigare) är att det är en art som ligger bakom den, nämligen människan. (Annars är standard vid massutrotningar att en kritisk händelse utlöser den, vanligtvis en kollision med en stor stenbumling från rymden.)

StendödAtt djurarter och organismer utrotas är inget nytt, det har skett kontinuerligt under jordens historia. Det alarmerande är att hastigheten av detta ”naturliga” utdöende har ökat med mer än 1000 gånger sedan människan började dominera planeten.  Återigen går det att konstatera att samtidigt som människan är den smartaste djurarten som existerat i jordens historia är vi även den mest självcentrerade och farliga.

getdsgn 3