Inlägg märkta ‘prisindex’

1945 såldes ett parti av flera 1000 kulspetspennor på Gilberts departement store i New York för den hissnande summan av 12,50$/styck (omräknat till dagens pris och med priset justerat efter konsumentprisindex hamnar vi på ett ungefärligt pris på ca 1700 kr/penna!)

reynolds rocket

Anledningen till det idag smått sinnessjuka priset beror på de inom samhällsekonomin så välkända faktorerna utbud och efterfrågan.  Vid den här tidpunkten var kulspetspennor en ny uppfinning (och de kunde användas i 15 år utan påfyllning enligt reklamen ovan som dock inte är från 1945, utan senare då priset sjunkit), alltså var efterfrågan skyhög, samtidigt som utbudet var relativt begränsat. Du kunde således inte gå in till närmaste ICA affär för att köpa en penna. Kulspetspennor, 1945, var alltså exklusiva och sällsynta. De två faktorerna ledde alltså till att flera 1000 pennor kunde krängas på en enda dag.

Exemplet med kulspetspennan är ingalunda unikt i konsumenthistorien, de första datorerna och TV-spelen var svindyra. 1982 köpte min familj speldatorn zx spectrum för runt 2000 kr och 1993, köpte jag själv en brännbar CD-skiva för cirka 450 kr. (Idag ligger styckepriset på ca 3 kr om du köper storpack.)

getdsgn banner