Inlägg märkta ‘Så e-mejlar vi’

E-post vetenskap!

Publicerat: 16 april, 2015 i Vetenskap
Etiketter:

Den största undersökningen (hittills) av människors e-mailande kom fram till vi är synnerligen förutsägbara i våra e-postvanor. 

epostVetenskapsmän (och kvinnor) från Yahoo undersökte två miljoner människors mailrutiner och kom fram till att andelen meddelanden, längden på meddelanden samt hur frekvent de skickades var så statiska att det gick att utforma matematiska algoritmer som kunde förutsäga hur ett svar utformades.

Yngre tenderade att svara snabbare och kortare och män skrev överlag färre ord i sina meddelanden än vad kvinnor gjorde. Under arbetstid var folk mer benägna att svara snabbt och mail som skrev på smartphones var generellt kortare. Ju mer e-post en person fick desto kortare var dessutom svaren. Föga förvånande med andra ord. Tanken med forskningen är att utveckla bättre e-postklienter utformade efter just dina behov.

getdsgn 2