Inlägg märkta ‘SD’

Definitionen av en klimatskeptiker är en person som ställer sig tvivlande till de vetenskapliga förklaringarna till att det är människan som är orsaken bakom de klimatförändringar som pågår just nu.

Av Sveriges riksdagspartier finns det bara ett som har en klimatskeptisk agenda och det är (föga förvånande) Sverigedemokraterna. Läs detta ypperliga inlägg från Supermiljöbloggen som tydligt cementerar SD som ett antiintellektuellt och antivetenskapligt (eller kvasivetenskapligt) alternativ. Hela min hjärna gråter.

neil

Word!