Inlägg märkta ‘staketpiss’

Folle, fegisar, bonnöl, staketpiss eller nödraketer. Det sägs att kärt (?) barn har många namn men vilken är follens historia och hur kommer det sig att vi kan köpa två sorters folköl i butikerna?

Folkölets historia börjar när mellanölets saga tog slut. Under åren 1965 – 1977 såldes det mellanöl med en volymprocent på 3,5 – 4,5 på vanliga livsmedelsaffärer. Denna lättillgänglighet medförde naturligtvis att det var betydligt bekvämare för ungdomar att förvärva sig en fylla. Med hänvisning till det ökade ungdomsfylleriet förbjöds således mellisarna 1977. För att fylla hålet efter den förlorade mellanölen infördes en ny sorts öl med en procentsats på högst 3,5 som salufördes mellan 1977 – 1997. Namnet ”folköl” fick den nya ölsorten av dåvarande finansminister Gunnar Sträng.

mellanöl

Mellanölsburk från 1970-talet.

I och med Sveriges EU inträde på 1990-talet förändrades alkoholskatten vilket gjorde att folkölet nu delades upp i två olika alkoholstyrkor 3,5 och 2,8. Det svagare alternativet (2,8% eller fegisar) är helt befriat från alkoholskatt medan den starkare varianten (3,5% eller starkfolköl) har en skatt på cirka 6 kr/liter öl. Personligen har jag haft blandade känslor inför folkölen och under många år vägrade jag att köpa den. Vis av ålder (eller kanske bara av slöhet för att gå på systemet) har jag dock hamnat i en folkpissrevival!

starkfolköl

Trefemmor eller starkfolköl.

Och med detta går bloggen in på semeterläge, vilket betyder att den uppdateras när jag inte är bortrest eller på andra sätt är upptagen av semesteraktiviteter.