Inlägg märkta ‘Talet 13’

Ofta är första vägen till kunskap nyfikenhet. Ur nyfikenheten föds det frågor. Svaren på dessa frågor genererar ny kunskap samtidigt som de generar nya frågor vilket leder till ytterligare kunskap. Veckans första fråga är: Varför anses fredag den 13:e vara en otursdag?

12 lärljungar
Jesus och hans tolv lärljungar…

Ursprunget till att själva talet tretton ansågs som otursförföljt hänger ihop med att talet tolv uppfattades som komplett. Året hade tolv månader, Jesus hade tolv lärjungar, det fanns tolv stjärntecken, Jacob (från gamla testamentet) hade tolv söner och så vidare…

13 otur

I flera skyskrapor finns inte våning nummer tretton…

På samma sätt som talet tolv sågs som komplett så ansågs talet tretton som dess motsats, det är till exempel tretton fullmånar varje år (och fullmånen gjorde människan galen), tretton var även antalet gånger kvinnan hade sin menstruation under ett år (och kvinnan har genom, i stort hela världshistorien, haft en sämre ställning än mannen), under Jesus sista måltid medverkade tretton personer (den siste som satte sig vid bordet var Judas som förrådde honom), traditionellt hade trappan som ledde upp till galgen tretton steg och så vidare…

brända tempelriddare

Fredag den 13 oktober 1307 brändes tempelriddarna…

Att det just blev fredagen som förknippades med tretton hänger antagligen ihop med att Jesus dödades på en fredag, under 1800-talet ägde till exempel veckans avrättningar i USA rum på den dagen. Det var även en fredag som korsriddarna brändes på bål av den franske kungen Filip den sköne. Genom att slå ihop de två otursfaktorerna fredag och talet tretton fick man således en superotursdag..

getdsgn 3